Med vilka tjänster kan jag bästa hjälpa dig?

Mötesfacilitering och handledning av kreativa och medskapande processer, Open Space konferenser m.m.

Otaliga är det möten som jag deltagit på (och säkert du med…) genom åren där jag lämnat mötet med en känsla av förvirring och meningslöshet – vad blev det av det här…? Det finns en rad olika verktyg och metoder (ex. Dialogcafé, Open Space och Whole Person Process Facilitation)  som bjuder in och tar vara på varje deltagares kreativitet och potential och som bidrar till stor delaktighet och stort engagemang som sitter i långt efteråt. Där man som deltagare får bidra med sin kunskap, sina idéer och sin erfarenhet och därför är stärkt och glad när man lämnar mötet. Den här typen av möten och processer utvecklar och förändrar individen, gruppen/ organisationen, samhället och den värld vi lever i. Låt oss satsa på den här typen av möten istället!

Planerad kommunikation med fokus på intern kommunikation

Hur kan du med olika former av långsiktiga kommunikationsinsatser trygga att din organisation når sina mål? En kommunikationsform där de flesta organisationer har mycket att vinna är intern kommunikation – hur man väcker kraften och potentialen i individer och grupper. Hur man med ett kommunikativt ledarskap och kontinuerlig meningsfull kommunikation skapar engagerade och delaktiga medarbetare som vill bidra till organisationens vision och mål. Mycket spännande frågor som jag gärna diskuterar och hjälper dig med. Och till syvende och sist, ditt företag eller din organisation blir aldrig starkare externt än vad ni är internt…

Kreativ projekt- och processledning

Att arbeta i projekt- och processform kan vara väldigt kreativt och inspirerande och samtidigt ett effektivt sätt att nå delar av organisationens mål. Jag har erfarenhet från en rad olika uppdrag som jag gärna delar med mig av som ett sätt att säkerställa ditt nästa projekts framgång.

Verksamhetsutveckling

En av mina största inspiratörer just nu är Simon Sineks och hans ”Start with why”. En filsofi för att identifiera kärnan i sin verksamhet. Alla verksamheter har kunskap om vad de gör, de allra flesta har kunskap om hur de gör men endast de som har störst framgång, ofta de som är världsledande, har vetskap om deras högre syfte. Vad de tror på och varför de finns till. Formar man sin verksamhet utifrån Varför, går vidare till Hur och sedan till Vad och förankrar detta i verksamheten och organisationen så blir framgången ett faktum. Utveckling, förändring och inspiration när den är som bäst.

Grupputveckling

Hur kan du skapa en mer effektiv och framgångsrik organisation? Hur kan du utveckla din grupp för att skapa mer dynamik och större delaktighet och engagemang? Hur får du deltagarna i gruppen att dra åt samma håll? Hur påverkar det gruppen när det kommer in nya deltagare eller när en eller flera deltagare lämnar gruppen? Grupprocesser är jättespännande att jobba med och utveckla. Så lite kan ge så mycket tillbaka.

Jag har både korta och långa uppdrag och agerar ibland även intern resurs under en tid. Alla möjligheter finns, det är bara dina behov och vår samlade kreativitet som sätter gränserna…