Hur kan jag genom handledning av möten och kreativa och medskapande processer (som t.ex. Open Space) bidra till din framgång?

Har du också någon gång upplevt en känsla av sorg när en grupp kreativa människor samlats för att utveckla befintliga möjligheter men där brist på kunskap, struktur och rätt förutsättningar gör att alla skiljs åt med en känsla av förvirring, frustration och meningslöshet?

openspace_boxDet goda mötet (något jag vurmat för sedan barnsben) där man samlar en grupp människor med olika infallsvinklar och perspektiv besitter en närmast oändligt kraft och potential om det ges rätt förutsättningar.  Möjligheterna att skapa tillsammans är oändliga om mötet ger förutsättningar för genuin kontakt och att alla individer kan vara med och bidra utifrån sina behov som att kommunicera, att lära, att dela och interagera med andra. Att mötet bjuder in hela den multisensoriska människan och därmed säkerställer stor delaktighet och stort engagemang.

Jag sätter alltid stor vikt vid att handleda möten och processer som skapar stor delaktighet, ger mycket energi, är produktiva och skapar långsiktiga resultat. I min verktygslåda har jag en rad olika verktyg och metoder som t.ex.

 • Open Space – en kraftfull mötesmetod som gör det möjligt att på några få dagar åstadkomma utveckling och förändring som vanligen tar månader eller år att genomföra.
 • Whole Person Process Facilitation – ett komplement till Open Space-metoden som bygger på samma grundfilosofi. Här skapas förutsättningar för effektiva och resultatinriktade möten där all samlad kunskap tas tillvara på bästa sätt.
 • Dialogcafé – en kreativ mötesform där perspektiv, tankar och idéer korsbefruktas och omformas och nya idéer och lösningar med större dynamik ser dagens ljus.

Dessa mötesformer skapar alla genuin kontakt och tar vara på varje deltagares kreativitet och potential som bidrar till stor delaktighet och stort engagemang som sitter i långt efteråt. Där man som deltagare är stärkt när man lämnar mötet. Den här typen av möten utvecklar och förändrar individen, gruppen/ organisationen och den värld vi lever i. Låt oss satsa på den här typen av möten istället!

Upplever du ett behov i din verksamhet eller organisation där det goda mötet kan vara en kritisk framgångsfaktor?

 • Det dyker löpande upp behov där det goda mötet kan bidra till stor framgång. Här är några exempel…
 • Uppstart av ett projekt
 • Ett möte om framtiden som ska involvera alla medarbetare som t.ex. ett strategiskt utvecklings- eller förändringsarbete
 • Utveckling av verksamheten alternativt en ny tjänst eller en ny produkt
 • En stor och viktig fråga som involverar många olika intressenter med vitt skilda åsikter och olika former av konflikter
 • En utmaning som kräver kreativa och innovativa åtgärder och lösningar
 • Nya utmaningar som kräver ny energi och ökad delaktighet och ökat engagemang i gruppen eller organisationen
 • En grupp som har behov av att dela kunskap, kompetens och erfarenheter.

 Hur kan jag hjälpa dig att skapa framgång genom det goda mötet?

Tveka inte att höra av dig så kan vi prata vi mer om det. Ingen blir gladare än jag om jag kan bidra till din framgång :0)