Om Open Space

Open Space är en kraftfull mötesmetod som gör det möjligt att på några få dagar åstadkomma utveckling och förändring som vanligen tar månader eller år att genomföra. Metoden är utvecklad av Harrison Owen, en amerikansk organisationskonsult, som själv har använt och utvecklat den i över 30 år i olika miljöer över hela världen. Open Space används idag i fler än 140 länder världen över för att göra det möjligt för organisationer att lära och uppnå resultat över förväntan med ett enkelt och kraftfullt arbetssätt, baserat på tydliga värderingar och principer.

Delaktighet, engagemang och personligt ansvar när det är som bäst…

Open Space skapar ett klimat för innovation, problemlösning, kreativitet, lagarbete och snabba förändringar. Metoden skapar förutsättningar för att en organisation ska kunna nyttja potentialen hos sina medarbetare och lära sig nyttja kaoset, så att det arbetar för organisationen istället för emot den. Under processen växer ledarskap fram på ett naturligt sätt tillsammans med ett stort engagemang och stor delaktighet. Detta gör att deltagarna tar egna initiativ och tar ansvar för den handlingsplan som alltid skapas, som ett resultat av Open Space.

Vilka nyttor ger Open Space metoden?

 • Metoden erbjuder ett snabbt sätt att byta erfarenheter och genomföra ett hållbart utvecklings- och förändringsarbete.
 • Den skapar ett klimat för innovation, problemlösning, kreativitet, lagarbete och snabba förändringar.
 • Den kollektiva kompetensen och visdomen skapar lösningar på komplexa frågeställningar
 • Den skapar stort engagemang, stor handlingskraft och lyfter fram det personliga ansvaret.
 • Varje möte avslutas med att en handlingsplan med personligt ansvar skapats tillsammans av deltagarna.
 • Den skapar genuin gemenskap
 • Den skapar delat ledarskap och lyfter fram informella ledare
 • Den tar bort eventuella hinder och barriärer så att arbetet kan utföras snabbt och med stolthet
 • Den skapar tillväxt inifrån genom att alla blir delaktiga och tar ansvar

 När är det läge att använda Open Space-metoden?

 • När du/ ni står inför en verkligt angelägen fråga/utmaning
 • När intressenterna består av en mångfald av deltagare med skilda intressen
 • När frågorna omgärdas av olika komplexa faktorer
 • När det finns olika former av engagemang (konflikt är en form av engagemang)
 • När det är dags att ta beslut

En video som visar hur den kraftfulla mötesmetoden Open Space fungerar

En video med min vän och ”mentor” Thomas Herrmann som leder en konferens på uppdrag av Trafikverket.

En annan video om Open Space och nyttan med den