Om WPPF

Whole Person Process Facilitation, WPPF, är en metod som har utvecklats som ett komplement till Open Space-metoden och bygger på samma grundfilosofi. Här skapas förutsättningar för effektiva och resultatinriktade möten där all samlad kunskap tas tillvara på bästa sätt. Hela människan bjuds in i processen genom tillämpningen av en rad olika tekniker och verktyg. Metoden lämpar sig bättre än Open Space i situationer där mötets inriktning är styrt mer i detalj och deltagarnas kunskaper skall användas för att finna vägen dit.

Möten som leds på detta sätt resulterar i:

  • maximal delaktighet
  • stor kreativitet
  • lustfyllt lärande
  • äkta kontakt mellan de som deltar
  • de bästa möjliga lösningarna