Uppdrag

Mina uppdrag varierar men det alla har gemensamt är att de med lust, delaktighet och engagemang frigör kraft och kreativitet till förändring och utveckling. Ofta brukar vi addera oväntade samarbeten och former av samverkan som ger nya och spännande perspektiv.

Några kommentarer från mina senaste uppdrag

  • ”Jag har haft en mycket givande dag och fått många nya insikter.”
  • ”Det har varit en jättestimulerande dag. Jag vill påverka nu!”
  • ”Kul att mina frågor/ intressen tas upp och diskuteras”.
  • ”Kul att jag som ung även blir lyssnad till”

Några av mina senare uppdrag…

Hur ser din landsbygd ut 2018?

På uppdrag av Hela Sverige ska leva har jag haft förmånen att få leda fyra Open Space konferenser, som är en av de mest givande uppdragsformer jag vet i fyra län på temat ”Hur ser din landsbygd ut 2018?”. Med stort engagemang och stor delaktighet skapade deltagarna kreativa diskussioner som kommer att leda till framgångsrik landsbygdsutveckling. Det är jag övertygad om. Kul! Uppdraget avslutades med att jag var med och assisterade Open Space konferensen ”En livskraftig landsbygd i Sverige. Hur gör vi det möjligt?” på Landsbygdsriksdagen 2014. Otroligt inspirerande och givande!

Uppdragsgivare: Hela Sverige ska leva

Kreativ process – åtgärder i nytt landsbygdsprogram

Här handledde jag en kreativ process/ workshop med landsbygdsprogrammets partnerskap för att hitta åtgärder kopplade till Dalarnas nya landsbygdsprogram. Målet med workshopen var mycket omfattande och ställde krav på en väl fungerande och kreativ process för att ta tillvara alla kunskaper och erfarenheter i gruppen. Processen skulle även bidra till att skapa stor delaktighet, ge mycket energi och leda till ett produktivt möte och ett kvalitativt resultat.

Uppdragsgivare: Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Producent – ”Gustav Vasa i Svärdsjö”

Under våren och sommaren 2013 var jag producent för det nyskrivna skådespelet ”Gustav Vasa i Svärdsjö”. Tillsammans skapade ett 60-tal barn, unga och vuxna ett skådespel som blev en stor framgång och som t.o.m. fick ett inslag på SVT:s kulturnytt. Landsbygdsutveckling när det är som bäst… Jag har den stora förmånen att även i år få vara producent för spelet som har nypremiär 1 augusti.

Uppdragsgivare: ”Gustav Vasa i Svärdsjö” / Kråkan Kultur & Teater

 

Grupputveckling för socialt företagande

Under våren 2013 fick jag möjligheten att utbilda ett gäng spännande människor i grupputveckling. Utbildningen var en del i en längre utbildning i att starta och driva sociala företag. Vartannat utbildningstillfälle hade vi vårt klassrum i naturen.

Uppdragsgivare: Coompanion Dalarna

 

Utvecklingsplan – Stora Hyttnäs in i framtiden

Ett givande processarbete som resulterade i en plan för hållbar utveckling av det vackra sekelskifteshemmet Stora Hyttnäs i Sundborn.

Uppdragsgivare: Linderdahlska Stiftelsen

 

PR-plan Tillväxtpaketet

Kontakta mig så kan jag berätta mer…

Uppdragsgivare: Evidera

 

Förstudie – besöks-/servicecenter i Sundborn

Ett spännande processarbete där boende och företagare, i kreativa gruppdiskussioner, skapade en plattform till en förstudie om ett nytt besöks-/servicecenter i Sundborn.

Uppdragsgivare: Sundborns sockenråd

 

Sevärda Svärdsjöbygden

Ett jättespännande och omfattande projekt där jag som projektledare bidrog till att ena de olika orterna i Svärdsjöbygden för att tillsammans, med olika aktivieter, arbeta mot det långsiktiga målet att i bygden skapa ökad inflyttning, ett än mer konkurrenskraftigt näringsliv och en stärkt samhällsservice.

Uppdragsgivare: Svärdsjö Intresseförening